اشعار سروده شده و اشعاری که سروده می شوند
 پیام اندوه
هنرمند عزیز و فرزانه استاد پرویز مشکاتیان پر گشود

 

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

 

ثبت است بر جریده عالم دوام ما

 

مراسم تشییع و خاکسپاری استاد ۴/۷/۸۸ شهرستان نیشابور زادگاه او

|+| نوشته شده توسط جواد مسیح آبادی در جمعه سوم مهر ۱۳۸۸  |
 
 
بالا